Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση χώρου στη Θεσσαλονίκη και μετατροπή του προκειμένου να λειτουργήσει ως κέντρο ρεφλεξολογίας.